Felparkerade bilar

Om man upptäcker att bilar på området felparkeras går det att ringa till Q-Park på telefonnummer 0771-969 000 och be att de gör en kontroll. Styrelsen vill passa på att påminna om att det inte är tillåtet att parkera på föreningens grönytor.

Fakturering för energi i december

Som många märkt har det inte kommit någon faktura för värme- och varmvatten för december från MälarEnergi. Enligt dem beror det på att de inte lyckades få in sina mätvärden i tid. Så nästa faktura som skickas ut i februari kommer att täcka både december och januari. Den fakturan kommer man att kunna se på … Läs mer

Information från MälarEnergi

Se länk till dokument om värmesystemet i radhusen. Informationen kommer även att delas ut i brevlådan. När vi har fått all kontaktuppgifter från Mälarenergi. http://media1.liegatan.nu/2019/10/Info_MalarEnergi_201910-1.pdf

Städdag

Höstens städdag kommer att genomföras på lördag 12 oktober kl. 10.00 – ca 12.00. Vi samlas utanför styrelserummet. En container för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställd fr o m torsdag 3 oktober. Tänk på att plastkrukor, plastsäckar och papperssäckar inte räknas som trädgårdsavfall! Tillägg 2019-10-03: 4 st gamla bildäck räknas inte heller som trädgårdsavfall.

Städdag

Eftersom området håller på att iordningställas efter kulvertbytet och överlag är i gott skick har styrelsen beslutat att hoppa över vårens städdag. Nästa städdag kommer preliminärt att bli lördag den 12 oktober. En container finns nu som vanligt uppställd för trädgårdsavfall. Den finns tillgänglig fram till början av juni. Tänk på att plastsäckar och kassar … Läs mer

Fakturor för april igen

Systemet för att få ut fakturor fortsätter att krångla. Kassörerna jobbar med supporten för banksystemet. Fakturorna förväntas bli tillgängliga inom några dagar. Inga dröjsmålsavgifter på grund av dessa problem kommer att utkrävas.