Städdag

Eftersom området håller på att iordningställas efter kulvertbytet och överlag är i gott skick har styrelsen beslutat att hoppa över vårens städdag. Nästa städdag kommer preliminärt att bli lördag den 12 oktober. En container finns nu som vanligt uppställd för trädgårdsavfall. Den finns tillgänglig fram till början av juni. Tänk på att plastsäckar och kassar … Läs mer

Fakturor för april igen

Systemet för att få ut fakturor fortsätter att krångla. Kassörerna jobbar med supporten för banksystemet. Fakturorna förväntas bli tillgängliga inom några dagar. Inga dröjsmålsavgifter på grund av dessa problem kommer att utkrävas.

Ränteavdrag

Ränta för taxeringsåret 2018, som varje fastighetsägare får ta upp i deklarationen: Självbindaren: 1159kr/fastighet Höstacken: 739kr/fastighet Lien: 791kr/fastighet

Ny hemsida

Välkommen till Liegatans Samfällighetsförenings nya hemsida! Vi hoppas att den nya sidan ska bli en bra plattform för mer och snabbare information.