Årsstämman

Årets föreningsstämma kommer att äga rum i digital form via programmet Teams den 30 maj med början kl 15.00. Styrelsen kommer att skicka ut Teams-länk och stämmohandlingar per e-post till alla medlemmars som har känd e-postadress. Övriga medlemmar som inte har e-post kommer att få handlingarna på papper i brevlådan.

Städdag

Eftersom det är fortsatt hög spridning av COVID-19 måste dessvärre även vårens städdag 2021 ställas in men det finns som vanligt en container uppställd för trädgårdsavfall från den egna trädgården. Den kommer att finnas på plats från och med idag fredag 23 maj och några veckor framåt. Tänk på att containern endast är avsedd för … Läs mer

Ränteavdrag

Ränteavdrag för taxeringsåret 2020 per fastighet på det område man bor i: Självbindaren 1 948 kr Höstacken 1 269 kr Lien 1 581 kr Äger man 50% av fastigheten är det hälften av avdraget man får ta upp i sin deklaration.