Årsstämma

Härmed kallas till Liegatans Samfällighetsförenings årsstämma tisdag 29 augusti kl 19.00 i Nybyggeskolans aula. Se bifogad dagordning (klicka på rubriken ”Årsstämma”).

Årsstämma

Härmed kallas till Liegatans Samfällighetsförenings årsstämma tisdag 29 augusti kl 19.00 i Nybyggeskolans aula. Årsmöteshandlingarna (dagordning, bokslut, budget m m) kommer snarast att läggas ut i FB-gruppen. OBS: Motion från medlem till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 15 augusti, via e-post smf.liegatan@liegatan.nu eller i styrelserummets postlåda. Varmt välkomna, hälsar Styrelsen