Debitering värme/varmvatten

Liegatingar! Äntligen – ett länge efterfrågat besked: Debiteringen för respektive fastighets ackumulerade fjärrvärme- och varmvattenförbrukning under tiden från 1 juli till nu kommer att finnas med på samfällighetsavgiftsfakturan för november, som inom kort kommer till var och en. Visserligen handlar det om samlad förbrukning under flera månaders tid, men var inte rädda för att få … Läs mer