Avfallshantering

I samfälligheten ingår hämtning av matavfall (kompost) och restavfall.

Avfallskärlen finns utplacerade i 11 gröna sopskåp längs Liegatan. Föreningen har avfallshämtning enligt abonnemangstypen Källsorterat vilket innebär att varje hushåll måste sortera sitt avfall.

Entreprenören som tömmer avfallet accepterar inte överfulla kärl.

Vid gästparkeringen finns en återvinningsstation för hushållsförpackningar. Där kan man lämna sitt sorterade hushållsavfall uppdelat i följande kärl:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar (färgat resp. ofärgat)
  • Tidningar
  • Batterier

Föreningen försöker att ha så få tömningar av restavfallet som möjligt för att spara pengar och bidra till en bättre miljö. Det är därför mycket viktigt att alla sorterar sina förpackningar!

Allt miljöfarligt avfall eller grovavfall måste lämnas till Återbruket. Exempelvis bilbatterier, glödlampor, lysrör, målarfärg och andra kemikalier, el- och elektronikavfall. Hos VafabMiljö finns mer information.

AVFALL FÅR INTE STÄLLAS UTANFÖR BEHÅLLARNA! ENTREPRENÖREN KOMMER INTE ATT TA HAND OM DETTA.

Tänk också på att sopkärlen och sorteringsanläggningen inte är kommunala utan bekostas av oss medlemmar. De får därför endast användas för hushållsavfall från fastigheterna som ingår i Liegatans samfällighetsförening.

Sorteringen är viktig för plånboken, miljö, husvärde och områdets trivsel!