Städdag

Höstens städdag kommer att genomföras på lördag 12 oktober kl. 10.00 – ca 12.00. Vi samlas utanför styrelserummet. En container för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställd fr o m torsdag 3 oktober. Tänk på att plastkrukor, plastsäckar och papperssäckar inte räknas som trädgårdsavfall! Tillägg 2019-10-03: 4 st gamla bildäck räknas inte heller som trädgårdsavfall.