Garagelängor

De fastighetsägare som har del i garagelänga, dvs kvarteren Höstacken och Lien, ombedes beakta följande:

  • Då elförbrukningen för garagelängorna fördelas mellan berörda fastighetsägare är det inte tillåtet med elslukande apparater i garagelängorna, typ frysbox, svetsaggregat mm på föreningens bekostnad.
  • Eventuell fjärrstyrd garageportsöppnare är varje fastighetsägares enskilda egendom och hör inte till gemensamhetsanläggningen.

Garageportsöppnare

I samband med att garageportarna byttes ca år 2006 kunde boende som ville ha en fjärrstyrd garageportsöppnare göra en egen tilläggsbeställning. Om ditt garage saknar det och du önskar installera en sådan går det bra att göra det i efterhand. Du behöver bara meddela styrelsen och därefter göra en beställning hos en garageportsleverantör. Det är viktigt att installationen blir utförd av en auktoriserad installatör!

Garageportsöppnarna som installerades är av modellen Aperto 868 L. Se www.aperto.se för mer information.

Nödöppning av garageportsöppnaren

Ibland kan det vara nödvändigt att koppla ifrån den automatiska garageportsöppnaren för att kunna öppna garageporten manuellt. Om frikoppling inte görs kan porten endast öppnas några decimeter innan det tar stopp och börjar gå mycket trögt.

Frikoppling görs genom att låsa upp garageporten med nyckel och sedan vrida handtaget åt vänster, precis som när man öppnar en vanlig garageport. Men, att vrida handtaget åt vänster både öppnar porten OCH växlar mellan inkopplat och frikopplat läge. I frikopplat läge ska garageporten löpa lika lätt som om den automatiska öppnaren inte var installerad. Om det fortfarande går trögt får man vrida handtaget ytterligare en gång åt vänster för att komma ”i fas” med frikopplingen.

När du stängt porten bör du lämna öppnaren i inkopplat läge igen genom att vrida handtaget ytterligare en gång åt vänster, annars kommer motorn bara att slira nästa gång du försöker öppna porten med fjärrkontrollen. Lås därefter garageporten med nyckel. Garageporten ska alltid lämnas i låst läge utifrån! Garageportsöppnaren låser och låser upp låset automatiskt.