Garagelängor

De fastighetsägare som har del i garagelänga, dvs kvarteren Höstacken och Lien, ombedes beakta följande:

  • Då elförbrukningen för garagelängorna fördelas mellan berörda fastighetsägare är det inte tillåtet med elslukande apparater i garagelängorna, typ frysbox, svetsaggregat mm på föreningens bekostnad.
  • Eventuell fjärrstyrd garageportsöppnare är varje fastighetsägares enskilda egendom och hör inte till gemensamhetsanläggningen.