Energideklaration

Samtliga hus som skall säljas är enligt lag skyldiga att energideklareras. Det är säljarens skyldighet att låta detta utföras. Varje fastighetsägare har rätt att välja vilken ackrediterad energirevisor som helst. Vi vill dock uppmärksamma följande:

  • I och med att vi har en undercentral så måste alla värden som t ex Atemp osv beräknas utifrån en massa hänsynstagande, som t ex  skall uppvärmningen av garage och undercentral räknas med eller inte?
  • Hur stor är energiförbrukningen i dessa lokaler?
  • Vilka kulvertförluster bör man ta hänsyn till?

I samband med detta vill styrelsen uppmärksamma att föreningen är inte skyldig att utföra några beräkningar till någon energikonsult, utan att endast utlämna bruttovärden. Sedan är det upp till varje energikonsult att utföra korrekta beräkningar med hänsyn taget till de olika faktorer som kan påverka beräkningarna.

Basuppgifter för energideklaration

Då föreningen inte har individuell uppvärmning är samtliga uppgifter gällande för föreningen som helhet:

Fjv-förbrukning 2010: 3.676 MWh (verklig förbrukning)

Fjv-förbrukning 2010: 3.498 MWh (gradtalsjusterat)

VA-förbrukning 2010: 19.018 kbm

Föreningens totala boyta: 13.292 kvm

Antal fastigheter: 122

Till detta innehar föreningen 10 st garagelängor med totalt 80 bilplatser samt en byggnad innehållande undercentral, kontor samt tvättstuga. I Fjv-förbrukningen ingår garagelängorna och extrabyggnaden som är uppvärmda. I VA-förbrukningen ingår även vattenförbrukningen i den gemensamma tvättstugan.

Styrelsen för Liegatans Samfällighetsförening