Städdag

Som tidigare meddelats hålls höstens städdag på lördag 21 oktober 10:00-12:00. Den container för trädgårdsavfall som redan finns på plats hämtas in måndag 23 oktober.

Lämna en kommentar