Ränteavdrag

Ränta för taxeringsåret 2019, som varje fastighetsägare får ta upp i deklarationen. Detta gäller per fastighet, äger du 50% av fastigheten så är det 50% av avdraget du får göra): Självbindaren: 1158 kr/fastighet Höststacken: 758 kr/fastighet Lien: 972 kr/fastighet

Besked om ränteavdrag

Besked om ränteavdrag för år 2019 kommer att finnas tillgängligt före den sista mars. Varje medlem i samfälligheten har möjlighet att göra ränteavdrag i deklarationen för andelen i föreningens räntebetalningar.