Container återbruk.

Det är förbjudet att ställa soppor eller uttjänta föremål vid containrarna. Det får bara slängas det som står på containrarna. Det som inte får plats i hålen ska föras till återbruket. Om det förekommer nedskräpning så kommer det polisanmäls samt så kommer vederbörande bli ersättningsskyldig för bortforsling av föremålen.