Bredband

Liegatans Samfällighetsförening är ansluten till Fibra Stadsnät.

För tjänster i nätet: Fibra.

Felanmälan då uppkopplingen eller tjänsten inte fungerar görs direkt till tjänsteoperatören, inte till Fibra. Är det en synlig fysisk skada på t ex fibern kontaktas styrelsen.

Bredbandsanläggningen inom området är uppdelad på två olika gemensamhetsanläggningar, Höstacken och Lien+Självbindaren.

För mer information om anläggningarna och vad som är enskild fastighetsägares ansvar och vad som är föreningens ansvar, se Gemensamhetsanläggningar.