Föreningsavgift, värme- och varmvatten

Föreningsavgiften betalas per månad och täcker kostnaderna för gemensamhetsanläggningarna i området, där ingår sådant som sophämtning, snöröjning, bredbandsanslutning, tak- och fasadunderhåll, garagen på Lien och Höstacken, områdets skötsel m. m.

Föreningsavgiften faktureras i förskott för kommande månad. Debitering av värme- och varmvattenförbrukning faktureras i efterskott.

Det är fastighetsägarens ansvar att betala rätt samfällighetsavgift vilken beslutas av stämman.

Avgiften betalas in via Fortnox Finans AB till bankgirokonto: 5020-7042.

Det enklaste sättet att betala är att begära att få fakturorna per e-post. Kontakta Casa Ekonomia eller föreningens kassör för att registrera din adress! Kontaktuppgifter hittar du här: Styrelsen.