Föreningsavgift

Föreningsavgiften täcker kostnaderna för gemensamhetsanläggningarna i området, där ingår sådant som sophämtning, snöröjning, bredbandsanslutning, tak- och fasadunderhåll, garagen på Lien och Höstacken m. m. I föreningsavgiften ingår även kostnad för komfortavtal med MälarEnergi för värme, varm- och kallvatten samt dess underhåll.

Föreningsavgiften faktureras i förskott för kommande månad.

Det är fastighetsägarens ansvar att betala rätt avgift vilken beslutas av stämman.

Avgiften betalas in till bankgirokonto: 5123 – 2809.
Var vänlig och ange fakturanummer som referens när ni betalar.