Snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning av gatan. Föreningen ansvarar för snöröjning av gemensamma ytor.

För den som av någon anledning hindrar snöröjning av gemensamma ytor gäller att denne är ansvarig för att snöröja det området. Exempel på detta är:

  • Framför garagelängor där den som har en bil parkerad är denne ansvarig för skottning framför eget garage och angränsande garage som inte kunnat skottas p.g.a. den parkerade bilen.
  • Alla uppfarter där bilar eller annan utrustning är placerade så att snöröjningen hindras.