Nyinflyttad

Välkommen som fastighetsägare på Liegatan!

På denna webplats finner du mycket information som rör ditt boende och saknar du något är du förstås välkommen att höra av dig, antingen direkt till någon i styrelsen eller via sidan Kontakt.

Vi rekommenderar att du sätter dig in i hur boendeformen fungerar då det är viktigt att förstå vilka delar du som enskild fastighetsägare är ansvarig för och vilka delar som föreningen är ansvarig för.

Under rubriken Om föreningen finns flera avsnitt som rör gemensamhetsanläggningarna, föreningens ekonomi m.m.

Nedan finner du två dokument som kan vara nyttiga att läsa.

Välkomstdokumentet

Ansvarsfördelning