Hjälp hemma

Under denna rubrik samlas de företag föreningen tecknat avtal med som även enskild boende kan ha nytta av. Kontrollera alltid priser innan beställning. Föreningen ansvarar inte för prisuppgifter eller för arbeten beställda av enskilda medlemmar.

Här samlar vi också lite olika information, ritningar mm som rör den typ av utrustning ”alla” fastigheter har, dvs sådant som fanns installerat innan fastigheterna började säljas ut i mitten av 1990-talet. I de fall enskilda fastighetsägare byggt om faller förstås informationen.

Radiatorventiler

Utbyteskåpor spisfläkt

Spisfläkt: Alla reglage sitter i fläkten , På fläkten sitter en skylt med upplysning om fabrikat. Nedan företag säljer de fläktsystem som vi har.

Postadress:
Fläkt Woods AB (JBDD)

Gesällgatan 17
745 39 ENKÖPING
Telefon: 036 – 193000
Telefax: 0171 – 24097

För en- och tvåplanshus med en area upp till 170 m2:
Frånluftsfläkt JBDD finns i två storlekar och är främst avsedd för centralt utsug i småhus och lägenheter. Den monteras då i direkt anslutning till spiskåpan och ansluts via kanaler till övriga utrymmen som kräver frånluft. Fläkten är avsedd att användas tillsammans med spiskåpa CPDG, som finns i varierande bredder och med olika funktioner.