Hyrparkeringar

Det finns 10 stycken extra hyrparkeringar för boende att hyra. De är populära och väntetiden är dessvärre ganska lång ibland. Hyran för en parkeringsplats är 600 kr/månad.

Tänk på att hyrplatserna är kopplade till en enskild person och inte till fastigheten! Hyrplatsen följer därför inte med automatiskt vid en eventuell försäljning av fastigheten utan går tillbaka in i kösystemet.

Kontakta kassören via e-post kassor@liegatan.nu om du är intresserad av att hyra en plats!