Information från MälarEnergi

Se länk till dokument om värmesystemet i radhusen. Informationen kommer även att delas ut i brevlådan. När vi har fått all kontaktuppgifter från Mälarenergi. http://media1.liegatan.nu/2019/10/Info_MalarEnergi_201910-1.pdf