Extrastämma

Eftersom alla beslutspunkter på den ordinarie årsstämman 18 juni tyvärr inte kunde avhandlas då så anordnas en extra årsstämma: Söndag 14 augusti kl 14.00, i f d tvättstugan i servicebyggnaden Liegatan 39. Välkomna då!

Faktura Juni

Liegatingar! Samfällighetsfakturorna kommer sent nu vid månadsskiftet juni-juli, och därmed med senarelagt betalningsdatum. Det beror på att vi precis har avslutat komfortavtalet med Mälarenergi och nu byter leverantör av förbrukningsavläsnings-tjänsten, av tekniska skäl blir därför leveransen av uppgifterna något försenad just vid detta månadsskifte. Vid kommande månadsskiften ska det dock fungera som vanligt. Fr o … Läs mer

Årsstämma

Ordinarie årsstämma för föreningen kommer att äga rum söndagen den 22 maj kl 14.00 i Nybyggeskolans aula. Kallelse kommer som vanligt att skickas ut i förväg.

Ränteavdrag 2021

Avdrag för ränta i deklaration för år 2021: 1473 kr/fastighet. Ränteavdraget avser inkomståret 2021. Äger man 50% av fastigheten är det hälften av avdraget man får ta upp i sin deklaration.

Städdag

Vårens städdag kommer att äga rum lördag 23 april med start kl 10.00. En container för trädgårdsavfall kommer som vanligt att finnas tillgänglig i samband med det.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma med Liegatans samfällighet onsdag 2021-12-15 kl 19.00 i styrelselokalen, Liegatan 39. Ärende: Beslut om att ta ett banklån om 1 500 000:- för att betala de installationer och mätutrustningar som Mälarenergi gjort i samband med komfortavtalet för fjärrvärme och vatten.

Information från styrelsen

Här finns information från styrelsen för november 2021, rörande Momsbelopp på samfällighetsavgiften, Laddboxar i garagen och Flyttanmälan. Klicka på rubriken ovan och klicka sedan på Info_fr_Liegatans_sf_nov_2021 för att läsa dokumentet!