Möte om gamla tvättstugan

Lördag 20/1 kl 11.00 hälsas alla intresserade välkomna till möte i f d tvättstugan, Liegatan 39, för diskussion om vad vi vill och kan göra med den i dag tomma men efter upprustning fullt användbara lokalen – det finns flera bra idéer. Styrelsen hoppas att det kan formeras en arbetsgrupp av boende som vill engagera … Läs mer

Städdag

Som tidigare meddelats hålls höstens städdag på lördag 21 oktober 10:00-12:00. Den container för trädgårdsavfall som redan finns på plats hämtas in måndag 23 oktober.

Städdag flyttad

Eftersom det såg ut att bli ostadigt väder på lördag 7 oktober och det inte fallit så många löv ännu flyttas städdagen till lördag 21 oktober 10:00-12:00. Extra ministämman/informationsmötet genomförs som planerat på lördag 7 oktober kl 10:00.

Fakturering av månadsavgift

Från och med nu kommer samfällighetsavgiften faktureras den 1:a i månaden med förfallodatum den 28:e i månaden. På fakturan för september har förfallodag felaktigt blivit 21/9 september i stället för 28/9, och det är alltså 28:e som gäller och inga påminnelser går ut under tiden 21-28/9.

Årsstämma

Härmed kallas till Liegatans Samfällighetsförenings årsstämma tisdag 29 augusti kl 19.00 i Nybyggeskolans aula. Se bifogad dagordning (klicka på rubriken ”Årsstämma”).

Årsstämma

Härmed kallas till Liegatans Samfällighetsförenings årsstämma tisdag 29 augusti kl 19.00 i Nybyggeskolans aula. Årsmöteshandlingarna (dagordning, bokslut, budget m m) kommer snarast att läggas ut i FB-gruppen. OBS: Motion från medlem till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 15 augusti, via e-post smf.liegatan@liegatan.nu eller i styrelserummets postlåda. Varmt välkomna, hälsar Styrelsen

Årsstämma

Liegatingar! Samfällighetens årsstämma måste tyvärr flyttas fram, från 13 juni till tisdagen den 29 augusti kl 19.00. Stämman äger rum i Nybyggeskolans aula. Anledningen till detta är att föreningen just nu är i färd med att byta bokföringsbyrå, det är en omfattande process som gör att varken 2022 års bokslut eller budgeten för 2024 hinner bli … Läs mer

Städdag

Vårens städdag äger rum lördag 6 maj med början kl 10.00. Korv och dricka serveras till alla som städar. Välkomna! Container för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställd intill gästparkeringen fr o m fredag 28 april. OBS att den är ENDAST FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL, inget annat skräp får läggas där! Hälsningar Styrelsen

Abonnemangsavgift

Liegatingar! På den kommande månadsfakturan för fjärrvärme och varmvatten (FV/VV) finns det med ett abonnemangsavgiftsbelopp på 440:-. Det är den FV/VV-abonnemangsavgift per månad som Mälarenergi debiterar alla sina anslutna villakunder – men eftersom FV/VV-faktureringen numera går via samfälligheten så är det till den du betalar avgiften. Denna abonnemangsavgift kommer fr o m nu att finnas … Läs mer