Städdag

Som tidigare meddelats hålls höstens städdag på lördag 21 oktober 10:00-12:00. Den container för trädgårdsavfall som redan finns på plats hämtas in måndag 23 oktober.

Städdag flyttad

Eftersom det såg ut att bli ostadigt väder på lördag 7 oktober och det inte fallit så många löv ännu flyttas städdagen till lördag 21 oktober 10:00-12:00. Extra ministämman/informationsmötet genomförs som planerat på lördag 7 oktober kl 10:00.