Parkering och trafik

Inom området gäller följande:

 • Kör försiktigt – lekande barn!
 • Hastighetsbegränsning i området är 30 km/h.
 • Boende inom Höstacken och Lien har minst 2 P-platser per fastighet – garaget och en plats direkt utanför garaget. Man kan ställa 2 fordon framför garaget om det är minst 1m fri trottoar att gå på ut mot vägen.
 • Boende inom Självbindaren har parkering på egen tomt.
 • Gästparkeringen är avsedd för gäster.
 • På gästparkeringen tillämpas SMS-betalning vilket innebär att de fyra första timmarna är gratis och därefter är det timtaxa.
 • Parkering framför sopskåpen är inte tillåten.
 • Parkering på uppfarterna mellan husen är inte tillåten.
 • Parkering på föreningens gräsytor och gator/uppfarter är inte tillåten.
 • Uppställning av avregistrerade fordon eller ”skrotbilar” är inte tillåten.
 • På Liegatan råder parkeringsförbud i enlighet med kommunens skyltning.
 • Om man upptäcker ett felparkerat fordon går det att ringa till Q-Park på telefonnummer 0771-969 000 och be att de gör en kontroll.