Styrelsen

Styrelsen består av sju stycken ledamöter + suppleanter. Stämman utser ordförande, ledamöter och suppleanter. I övrigt konstituerar sig styrelsen självt. En suppleantplats är förbehållen vår största enskilda fastighetsägare, Byggnads AB Mimer.

Vill du maila någon i styrelsen, använd e-postadresserna nedan.

Ordförande:
Michael Frankius
Liegatan 94
ordforande@liegatan.nu
Vice ordförande:
Nick Warren
Liegatan 31
nick.warren@liegatan.nu
Debiteringsansvarig:
Lotta Hedman
CaSa Economia AB
info@ekonomen.nu
Kassör:
Pernilla Hols
Liegatan 220
kassor@liegatan.nu
Sekreterare:
Johan Persson
Liegatan 114
sekreterare@liegatan.nu
Områdesförvaltning:
Nick Warren
Liegatan 31
forvaltare@liegatan.nu
Ledamot:
Hans Norling
Liegatan 148
Ledamot:
Nick Warren
Liegatan 31
Ledamot:
Pontus Karlsson
Liegatan 73
Ledamot:
Sandra Mezei
Liegatan 73
Suppleant:
Frida Nordlundh
Liegatan 53
Suppleant:
Annelie Hedman
Byggnads AB Mimer
Webbansvarig:
Johan Persson
Liegatan 114