TV

AT Installation levererar TV-sändningar i området. Sändningen går ut över vårt gamla analoga nät. Då vissa leverantörer inte accepterar s.k. digital spegling behövs en box för att se dessa. Mer information kan fås direkt av AT Installation.

Problem?
Det är normalt med någon enstaka störning då och då. Om det blir mycket störningar kan detta bero på det kablage man själv använder men också på sändningarna.

Felanmälan görs direkt till AT Installation: 021-35 09 90

OBS! På Höstacken och Självbindaren är TV-uttagen seriekopplade vilket innebär att om uttaget öppnas och kabeln monteras bort i en fastighet kommer TV-signalen även att brytas i resten av längan. Detta är därför inte tillåtet!

Kanalplan, se hemsidan: AT Installation