Fakturering av månadsavgift

Från och med nu kommer samfällighetsavgiften faktureras den 1:a i månaden med förfallodatum den 28:e i månaden. På fakturan för september har förfallodag felaktigt blivit 21/9 september i stället för 28/9, och det är alltså 28:e som gäller och inga påminnelser går ut under tiden 21-28/9.