Valberedning

Valberedningen består av 3 st ledamöter som utses av stämman. Om möjligt en ledamot per kvarter.

Valberedningen har att försöka sätta samman en styrelse som tar tillvara alla medlemmars intressen, dvs om möjligt hitta minst en ledamot från varje kvarter, ledamöter av båda könen, med och utan småbarn och med bred åldersfördelning.

Alla medlemmar uppmanas föreslå tänkbara styrelseledamöter för valberedningen för att underlätta deras arbete. Det är naturligtvis fullt möjligt att föreslå sig själv om man är intresserad av styrelsearbete.

Valberedningen består 2019/2020 av:
Jonas Pettersson, Liegatan 160 (Höstacken)
Johan Persson, Liegatan 114 (Lien)
Mikael Frankius, Liegatan 94 (Lien, sammankallande)