Årsstämma

Ordinarie årsstämma för föreningen kommer att äga rum söndagen den 22 maj kl 14.00 i Nybyggeskolans aula. Kallelse kommer som vanligt att skickas ut i förväg.

Ränteavdrag 2021

Avdrag för ränta i deklaration för år 2021: 1473 kr/fastighet. Ränteavdraget avser inkomståret 2021. Äger man 50% av fastigheten är det hälften av avdraget man får ta upp i sin deklaration.

Städdag

Vårens städdag kommer att äga rum lördag 23 april med start kl 10.00. En container för trädgårdsavfall kommer som vanligt att finnas tillgänglig i samband med det.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma med Liegatans samfällighet onsdag 2021-12-15 kl 19.00 i styrelselokalen, Liegatan 39. Ärende: Beslut om att ta ett banklån om 1 500 000:- för att betala de installationer och mätutrustningar som Mälarenergi gjort i samband med komfortavtalet för fjärrvärme och vatten.

Information från styrelsen

Här finns information från styrelsen för november 2021, rörande Momsbelopp på samfällighetsavgiften, Laddboxar i garagen och Flyttanmälan. Klicka på rubriken ovan och klicka sedan på Info_fr_Liegatans_sf_nov_2021 för att läsa dokumentet!

Årsstämman

Årets föreningsstämma kommer att äga rum i digital form via programmet Teams den 30 maj med början kl 15.00. Styrelsen kommer att skicka ut Teams-länk och stämmohandlingar per e-post till alla medlemmars som har känd e-postadress. Övriga medlemmar som inte har e-post kommer att få handlingarna på papper i brevlådan.