Abonnemangsavgift

Liegatingar! På den kommande månadsfakturan för fjärrvärme och varmvatten (FV/VV) finns det med ett abonnemangsavgiftsbelopp på 440:-. Det är den FV/VV-abonnemangsavgift per månad som Mälarenergi debiterar alla sina anslutna villakunder – men eftersom FV/VV-faktureringen numera går via samfälligheten så är det till den du betalar avgiften. Denna abonnemangsavgift kommer fr o m nu att finnas … Läs mer

Städdag & Årsstämma

Liegatingar! Vårens städdag på våra gemensamma markytor äger rum lördag 6 maj med början kl 10.00. Container för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställd innan dess, vi återkommer om datum. Samfällighetens årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 13 juni kl 19.00 i Nybyggeskolans aula. Ev motioner till stämman ska ha inkommit till styrelsen senast två … Läs mer

Kurserbjudande

Föreningen har blivit kontaktad av Studieförbundet Vuxenskolan med ett erbjudande om en kostnadsfri kurs för seniorer 60+ där man får lära sig att använda de digitala verktygen, exempelvis Bankid, Swish, E-post, skydd mot bedrägerier m.m. Inte minst under pandemin insåg nog många nyttan med detta. Kursen riktar sig i första hand till boende på Hammarby. … Läs mer

Debitering värme/varmvatten

Liegatingar! Äntligen – ett länge efterfrågat besked: Debiteringen för respektive fastighets ackumulerade fjärrvärme- och varmvattenförbrukning under tiden från 1 juli till nu kommer att finnas med på samfällighetsavgiftsfakturan för november, som inom kort kommer till var och en. Visserligen handlar det om samlad förbrukning under flera månaders tid, men var inte rädda för att få … Läs mer

Städdag – nytt datum!

Liegatans städdag äger rum lördag 15 oktober med början kl 10.00.(OBS inte 8 oktober som tidigare meddelats, eftersom den milda hösten gjort att det ännu inte finns så mycket fallna löv!) Kom och hjälp till att göra vårt område höstfint! Samma dag kl 14.00 blir det extra årsstämma, den äger rum i f d tvättstugan … Läs mer

Avgiften

Liegatingar – OBS! Viktigt angående samfällighetsavgiften: Augusti månads faktura kommer inte att inkludera debitering för värme och varmvatten, eftersom teknikskiftet i samband med att Elvaco tar över avläsningen från Mälarenergi blivit försenat. Förbrukningsavgifterna för augusti kommer därför att debiteras var och en i efterhand.  I fortsättningen kommer även momsen på förbrukningsavgifterna att framgå på fakturorna, eftersom det nu … Läs mer

Städdag

Höstterminens städdag äger rum lördag 8 oktober med början kl 10. Container för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställd vid gästparkeringen. Korv och dricka serveras till alla som arbetar!