Städdag

Vårens städdag kommer att äga rum lördag 23 april med start kl 10.00. En container för trädgårdsavfall kommer som vanligt att finnas tillgänglig i samband med det.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma med Liegatans samfällighet onsdag 2021-12-15 kl 19.00 i styrelselokalen, Liegatan 39. Ärende: Beslut om att ta ett banklån om 1 500 000:- för att betala de installationer och mätutrustningar som Mälarenergi gjort i samband med komfortavtalet för fjärrvärme och vatten.

Information från styrelsen

Här finns information från styrelsen för november 2021, rörande Momsbelopp på samfällighetsavgiften, Laddboxar i garagen och Flyttanmälan. Klicka på rubriken ovan och klicka sedan på Info_fr_Liegatans_sf_nov_2021 för att läsa dokumentet!

Årsstämman

Årets föreningsstämma kommer att äga rum i digital form via programmet Teams den 30 maj med början kl 15.00. Styrelsen kommer att skicka ut Teams-länk och stämmohandlingar per e-post till alla medlemmars som har känd e-postadress. Övriga medlemmar som inte har e-post kommer att få handlingarna på papper i brevlådan.

Städdag

Eftersom det är fortsatt hög spridning av COVID-19 måste dessvärre även vårens städdag 2021 ställas in men det finns som vanligt en container uppställd för trädgårdsavfall från den egna trädgården. Den kommer att finnas på plats från och med idag fredag 23 maj och några veckor framåt. Tänk på att containern endast är avsedd för … Läs mer

Ränteavdrag

Ränteavdrag för taxeringsåret 2020 per fastighet på det område man bor i: Självbindaren 1 948 kr Höstacken 1 269 kr Lien 1 581 kr Äger man 50% av fastigheten är det hälften av avdraget man får ta upp i sin deklaration.

Container återbruk.

Det är förbjudet att ställa soppor eller uttjänta föremål vid containrarna. Det får bara slängas det som står på containrarna. Det som inte får plats i hålen ska föras till återbruket. Om det förekommer nedskräpning så kommer det polisanmäls samt så kommer vederbörande bli ersättningsskyldig för bortforsling av föremålen.

Fakturor till Tele2-adresser

Telenor stänger ner gamla Tele2-adresser (@tele2.se, @swipnet.se m.fl.) från och med 1 februari. Här kommer en påminnelse att meddela din nya e-postadress till kassören om du berörs av detta. Skicka ett e-postmeddelande till kassören kassor@liegatan.nu så uppdateras din adress i systemet.