Städdag & Årsstämma

Liegatingar!

Vårens städdag på våra gemensamma markytor äger rum lördag 6 maj med början kl 10.00. Container för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställd innan dess, vi återkommer om datum.

Samfällighetens årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 13 juni kl 19.00 i Nybyggeskolans aula. Ev motioner till stämman ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före stämman. Årsstämmohandlingarna kommer att läggas ut här i FB-gruppen i god tid före stämman.

Hälsningar Styrelsen

Lämna en kommentar