Extrastämman – viktigt!

Extrastämman som planerats till söndag 2020-11-15 kl 13.00-15.00 är inställd! Detta på grund av FHMs skärpta råd för Västmanland i kampen mot covid-19. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-dalarnas–gotlands–varmlands-och-vastmanlands-lan/