Gemensamhetsanläggningar

Liegatans samfällighetsförening förvaltar sex stycken gemensamhetsanläggningar. Stadgarna för dessa reglerar ansvarsfrågor och gränser i de gemensamma anläggningarna så som vatten, värme, avlopp, fasader, tak, bredband mm.

Alla ekonomiska frågor hanteras av en enda förening men alla medel delas på olika kostnadsställen varför det går att följa olika delars ekonomiska utveckling.

Enskild medlem betalar endast till de gemensamhetsanläggningar denne är medlem i. Alla medlemmar är medlem i minst 2 st gemensamhetsanläggningar (Lien GA:1 och det kvarter man bor i) men de flesta är också anslutna till någon av gemensamhetsanläggningarna för bredband.

Beskrivningarna här är förenklade och ersätter inte de formella anläggningsbeskrivningarna som finns under Om föreningen/Blandade dokument.

 


Lien GA:1

Lien GA:1 kallas ibland också ”stora föreningen” som en kvarleva från den tid då det fanns fyra st föreningar i området, en för förvaltning av respektive kvarter och den ”stora” som förvaltade alla övriga gemensamma ytor.

Samfälligheten täcker skötsel och underhåll av:

 • Samtliga grönområden och planteringar.
 • Lekplatser.
 • Vägar och kommunikationsytor.
 • Gatubelysning.
 • Parkeringsplatser framför garagelängor på Lien och Höstacken och gästparkeringen.
 • Fastighetscentralen inklusive kontorsutrymme och tvättstuga.
 • Fjärrvärme och vattenledningar fram till avstängningsventiler i respektive bostad. Ventilerna ingår i samfälligheten. Ledningarna i bostaden efter ventilen är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Avloppsledningar från grenrören under husen på Lien och Höstacken. Avloppsledningar fram till grenrören är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Avloppsledningar från koppling vid brunn vid tomtgräns på Självbindaren samt en kort sträcka mellan koppling vid brunn och fastighetsgräns. Avloppsledningar fram till brunnarna på Självbindaren är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Kabel-TV.
 • Sophämtning.


Lien GA:2 – Fastigheter

Lien GA:2 täcker kvarteret Liens 30 fastigheter.

Gemensamhetsanläggningen täcker skötsel och underhåll av:

 • Fasader (puts och träpanel). Fönster och dörrar med karmar är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Sopskåp.
 • Yttertak och utrymmet mellan takstolar. Takstolar är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Garagelängor. Ev. fjärrstyrd garageportsöppnare ingår ej i GA utan hör till den enskilda fastigheten.

Staket mellan fastigheter ingår inte i gemensamhetsanläggningen.


Lien GA:3 – Bredband

Lien GA:3 är samfälligheten för Liens och Självbindarens bredband. Samfälligheten har 71st fastigheter anslutna.

Samfälligheten täcker skötsel och underhåll av bredbandsanläggningen fram till CPS:en i respektive fastighet. CPS:en ingår i anläggningen.


Höstacken GA:1 – Fastigheter

Höstacken GA:1 täcker kvarteret Höstackens 50 fastigheter.

Gemensamhetsanläggningen täcker skötsel och underhåll av:

 • Fasader (puts och träpanel). Fönster och dörrar med karmar är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Yttertak och utrymmet mellan takstolar. Takstolar är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Garagelängor. Ev. fjärrstyrd garageportsöppnare ingår ej i GA utan hör till den enskilda fastigheten.

Staket mellan fastigheter ingår inte i gemensamhetsanläggningen.


Höstacken GA:2 – Bredband

Höstacken GA:2 är samfälligheten för Höstackens bredband. Samfälligheten har 46st fastigheter anslutna.

Samfälligheten täcker skötsel och underhåll av bredbandsanläggningen fram till CPS:en i respektive fastighet. CPS:en ingår i anläggningen.


Självbindaren GA:1 – Fastigheter

Självbindaren GA:1 täcker kvarteret Självbindarens 42 fastigheter.

Gemensamhetsanläggningen täcker skötsel och underhåll av:

 • Fasader (puts och träpanel). Fönster och dörrar med karmar är enskild fastighetsägares ansvar. Även garageporten är enskild fastighetsägares ansvar.
 • Yttertak och utrymmet mellan takstolar. Takstolar är enskild fastighetsägares ansvar.

Staket mellan fastigheter ingår inte i gemensamhetsanläggningen.