Felparkerade bilar

Om man upptäcker att bilar på området felparkeras går det att ringa till Q-Park på telefonnummer 0771-969 000 och be att de gör en kontroll. Styrelsen vill passa på att påminna om att det inte är tillåtet att parkera på föreningens grönytor.