Ränteavdrag

Ränta för taxeringsåret 2018, som varje fastighetsägare får ta upp i deklarationen: Självbindaren: 1159kr/fastighet Höstacken: 739kr/fastighet Lien: 791kr/fastighet

Ny hemsida

Välkommen till Liegatans Samfällighetsförenings nya hemsida! Vi hoppas att den nya sidan ska bli en bra plattform för mer och snabbare information.