Städdag & Årsstämma

Vårens städdag inträffar lördag 4 maj med början kl 10.00.

Korv och dricka serveras sedvanligt till alla arbetande. Container för trädgårdsavfall (och bara det!) kommer att vara på plats i veckan före. Styrelsen har inventerat åtgärdsbehoven, så det finns extra mycket att göra denna gång – vi återkommer med en närmare beskrivning.

Årsstämman kommer att äga rum onsdag 5 juni kl 18.30 i Nybyggeskolans aula.

Motioner från medlemmar till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 30 april. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut här i FB-gruppen senast två veckor före stämman och finnas på papper för utdelning på stämman. De som vill ha dem på papper före stämman får höra av sig på styrelsens epostadress. Av sekretesskäl lägger vi inte ut dem på hemsidan.

Vi hoppas såklart på många medverkande vid båda tillfällena.

Välkomna alla Liegatingar – börja sluta upp!

Hälsningar Styrelsen

Lämna en kommentar