Ränteavdrag

Ränta för taxeringsåret 2018, som varje fastighetsägare får ta upp i deklarationen:

Självbindaren: 1159kr/fastighet
Höstacken: 739kr/fastighet
Lien: 791kr/fastighet

1 svar på ”Ränteavdrag”

Lämna en kommentar