Container återbruk.

Det är förbjudet att ställa soppor eller uttjänta föremål vid containrarna. Det får bara slängas det som står på containrarna. Det som inte får plats i hålen ska föras till återbruket. Om det förekommer nedskräpning så kommer det polisanmäls samt så kommer vederbörande bli ersättningsskyldig för bortforsling av föremålen.

Återvinnings containrar

Vår återvinningsstation är bara till för vad det står på dem. Man får inte slänga något annat i dom. Saker som inte kan slängas där skall föras till stans återbruk. Även så får man inte ställa något brevid containern. Det har denna vecka varit någon som har slängt sånt som inte hör hemma i vår … Läs mer