Debitering värme/varmvatten

Liegatingar! Äntligen – ett länge efterfrågat besked:

Debiteringen för respektive fastighets ackumulerade fjärrvärme- och varmvattenförbrukning under tiden från 1 juli till nu kommer att finnas med på samfällighetsavgiftsfakturan för november, som inom kort kommer till var och en.

Visserligen handlar det om samlad förbrukning under flera månaders tid, men var inte rädda för att få en jätteräkning – eftersom fjärrvärmen har varit avstängd under nästan hela perioden så kommer den största delen av summan att handla om förbrukat varmvatten.

Styrelsen beklagar givetvis att bytet av tjänsteleverantör från Mälarenegi till Elvaco tagit så lång tid, men det beror på omständigheter utanför vår kontroll: Mälarenergi var långsamma med att lämna över till Elvaco, och Elvaco har sedan haft problem med avläsningstekniken som tagit tid att få ordning på. Dessutom har det varit problem med att få avläsningen att synka med samfällighetens faktureringssystem.

Nu ska emellertid tekniken fungera, så att vars och ens förbrukningssumma inkl moms fortsättningsvis ska finnas med på samfällighetsfakturan.

Samfälligheten anlitar fr o m 1 november en bokföringsbyrå för att sköta all sin bokföring och fakturering. Det ger oss större kontinuitet i och bättre uppföljning av vår ekonomi än tidigare.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

1 svar på ”Debitering värme/varmvatten”

  1. Nu har fakturan kommit på datan gällande dec.men summan va 2.282kr
    Ingen moms ingen betalning för värme och varmvatten

    Svara

Lämna en kommentar