Avgiften

Liegatingar – OBS!

Viktigt angående samfällighetsavgiften:

Augusti månads faktura kommer inte att inkludera debitering för värme och varmvatten, eftersom teknikskiftet i samband med att Elvaco tar över avläsningen från Mälarenergi blivit försenat. Förbrukningsavgifterna för augusti kommer därför att debiteras var och en i efterhand. 

I fortsättningen kommer även momsen på förbrukningsavgifterna att framgå på fakturorna, eftersom det nu är samfällighetens ansvar att debitera den.

Din elräkning kommer även fortsättningsvis från Mälarenergi.

1 svar på ”Avgiften”

Lämna en kommentar