Information om kabel-TV

Föreningens analoga kabel-tv-nät kommer att avvecklas och signalen släcks ned den 30 juni 2021. Distribution av TV kommer i stället att ske via IP-TV där var och en får välja sin egen lösning. Mer information kommer under våren men redan nu kan man gå in på Fibras hemsida, www.fibra.se, för att se vilka olika leverantörer och erbjudanden som finns.

Lämna en kommentar