Faktura Juni

Liegatingar!

Samfällighetsfakturorna kommer sent nu vid månadsskiftet juni-juli, och därmed med senarelagt betalningsdatum.

Det beror på att vi precis har avslutat komfortavtalet med Mälarenergi och nu byter leverantör av förbrukningsavläsnings-tjänsten, av tekniska skäl blir därför leveransen av uppgifterna något försenad just vid detta månadsskifte. Vid kommande månadsskiften ska det dock fungera som vanligt.

Fr o m nu kommer betalningen av vars och ens förbrukning per månad av fjärrvärme och varmvatten att finnas med på samfällighetsavgiftsfakturan, totalsumman per månad kommer därför att variera under året.

Lämna en kommentar